Välkommen till oss!

Dagens nyheter och morgondagens evenemang

Export Lab USA - Building Networks for Success

(22.05.2015 | Michaela Dahlsten | Evenemang)
exportlab banner

I juni kommer det att ordnas i Jakobstad ett diskussionsforum som tar upp temat om vilka möjligheter exporterande företag i nejden har att etablera sig på den amerikanska marknaden. Export Lab USA är det namn som forumet går under, och målsättningen med denna tillställning är att skapa en gemensam kunskapsplattform gällande framgångsfaktorer och fallgropar i företags internationaliseringsprocess på den amerikanska marknaden. Håll utkik i din e-post för inbjudan!