Välkommen till oss!

Turismutredningen slutförd

(11.11.2015 | Concordia | Nyhet)

Utredningsuppdraget gavs till Concordia för att i regionen finna nya lösningar på hur resurserna i turismnäringen bäst kunde organisera sig i en nystart.
Kartläggningen har gjorts i dialog med företagare, besökare och beslutsfattare för att ett evidensbaserat material skall ligga till grund för det beslutsunderlag som presenteras. Syftet har varit att ta fram en ny modell enligt vilken turismutvecklingen och tillväxten i Jakobstadsregionen skall kunna tryggas. Utredningen har även gjort verksamhetsjämförelser genom besök till andra regioner som har satsat framgångsrikt på turismen.

Förslaget som presenterats utgår från den analys av de utvecklingsbehov som dokumenterats och är inte en administrativ organisationsmodell. En optimal nystart skulle finansiera personalresurseringen för en turismutvecklare, en branschspecifik utvecklare och en marknadsförare som under en mandatperiod på 3 år har koordineringsansvaret för turismhelheten. Försäljningen sköts som köptjänst där aktören innehar researrangörsrättigheter och kan erbjuda den totalekonomiskt bästa lösningen.

I materialet som kommunernas beredningar bygger på finns även en alternativ modell som resursmässigt och innehållsmässigt är mindre omfattande men fortfarande en bra lösning. Förväntningarna på resultat är påtagliga och intresset för utredningen har varit stort. En optimal lösning är ett beslut som stöder utvecklingen av en funktionell helhet i turismbranschen där företagen och de offentliga aktörerna jobbar tillsammans. Utredningen med dess förslag är nu på utlåtanderunda hos kommunerna och kommer upp till behandling i samarbetsnämnden i november.

Här hittar ni utredningen i sin helhet.

Tilläggsinformation:
Marika Kjellman, 010 239 7567
marika.kjellman@concordia.jakobstad.fi