News and events

Tj:n tervehdys 12/2017

(14.12.2017 | Concordia | News)

Nyhetsbrev December 2017

Vi behöver bli bättre på innovationsbidrag


I Jakobstadsregionen har vi starka och synliga bevis på att vår region är en bra plats för företagande. I de regionala barometrar som nyligen publicerats, lyser Jakobstadsregionens företagsledare klart med stark framtidstro. Företagens investeringar är konkreta bevis på att man i företagen tror på framtiden och regionen. Enbart på Alholmens storindustriområde uppgick investeringarnas värde mellan åren 2011-2016 till 210 miljoner euro. Våra små och medelstora företag bidrar också till att hålla vårt näringsliv starkt.
Investeringar och satsningar i forskning och utveckling går ofta hand i hand. Små och medelstora företag är snabba att tillämpa resultat medan större företag gör egna forsknings- och utvecklingssatsningar.
Trots att företagen i vår region ofta är i framkant vad gäller nya produkter, visar vår region i en nationell jämförelse låga siffror i fråga om ansökningar till innovationsfinansieringsverket TEKES. Många företagsledare upplever programmen som svåra och ansökningsprocessen som mödosam. De minsta företagen har inte alltid resurser att själva jobba fram ansökningar trots att behov finns.
Min uppfattning är att vi kan sänka trösklarna för framför allt små och medelstora företag att söka statligt stöd för innovationer genom samarbete mellan näringslivet, högskolorna och utvecklarorganisationerna.

Jarl Sundqvist, vd

Jalle