Utvecklingsbolaget Concordia är till för hela Jakobstadsregionen. Vår verksamhetsidé är att stöda näringslivet i regionens kommuner och att medverka till förverkligandet av den regionala strategin. Concordia vill öka samarbetet mellan städerna och kommunerna Jakobstad, Kronoby, Larsmo, Nykarleby och Pedersöre. Concordia arbetar också för att Jakobstadsregionens synlighet och konkurrenskraft nationellt och internationellt skall öka. Vi vill även hjälpa regionen och dess företagare att bygga upp nätverk till andra regioner och samarbetspartners.