På svenska   |   Suomeksi   |   In English   |
     
 

Avanso

Avanso företagsinkubator har startats upp inom ramen för Innostart Jakobstad projektet och har som målsättning att utveckla affärsverksamhetskunnandet i tillväxtinriktade mikro och sm-företag och på att skapa ny affärsverksamhet i Jakobstadsregionen. I en företagsinkubator strävar man till att skapa en miljö där det är lätt för både företagaren och företaget att utvecklas och växa. Avanso erbjuder utvecklande handlednings- och stödtjänster med målet att underlätta företagarens vardag. Företagaren får hjälp att utveckla både sin affärsidé och sitt kunnande. Vi strävar till ett långvarigt, systematiskt och målinriktat samarbete.

Inkubatorn är utformad för att möta de behov som företagare har och för att komplettera regionens existerande strukturer. Inkubatorn erbjuder företagarna en inspirerande verksamhetsmiljö samt ett nätverk av sakkunniga som hjälper kuvösföretagen att realisera sin företagsidé. Under kuvösstadiet, som räcker 12-36 månader, utvecklar vi tillsammans med företagaren affärsplan, processer och kunnande.

I Jakobstadsregionen finns mångsidig utbildning bl. a. inom hälsovård, teknik, service och företagsekonomi, där målsättningen är att utöver kunniga yrkesutövare ge upphov till nya och innovativa företag. Företagsinkubatorn kan med sina tjänster bidra till att denna målsättning uppnås.

Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Österbottens förbund, Concordia (ägarkommuner Jakobstad, Kronoby, Larsmo, Nykarleby, Pedersöre) samt till viss del med privatfinansiering.

Mera info om Avanso hittar du på företagsinkubatorns hemsida. 

 

 
       
logo
Utvecklingsbolaget Företagstjänster Utvecklingsprojekt Aktuellt Kontaktuppgifter