På svenska   |   Suomeksi   |   In English   |
     
 
Projektet GNISTRUM 2011-2013 – testning av förändringsstödande åtgärder i Jakobstadsregionen
 
Projekttid: 1.5.2011-31.12.2013
Projektledare: Daniela Mårtenson
 
Målsättning och utgångsläge

Målet är att stöda företag, organisationer och individer i nyskapande utveckling genom att erbjuda förändringsstödande tjänster och aktiviteter. Med hjälp av det förberedande projektet Konceptering av Jakobstadsregionens Gnistrum testades intresset och behovet för mer kreativa problemlösnings- och utvecklingsmetoder i regionen. Resultatet av försöket var positivt.
 
Verksamhet

En kartläggning av förändringskapaciteten och -viljan hos företag i regionen väcker intresse för och marknadsför nyskapande verksamhet samtidigt som resultaten stöder utvecklingen av Concordias tjänster. Concordias tjänster för företag och regionen utvecklas med hjälp av olika åtgärder i projektet så som mikroklinik- och processmodelltestning. Genom att Concordia allt mer i framtiden tar i beaktande problemlösning, förändringsbenägenhet och nyskapande verksamhet i sina tjänster stöds utvecklingen av företagens verksamhetsförutsättningar. Med olika aktiviteter, så som jippon, workshops, innovationsfabrik o.s.v. ges synlighet åt innovationsfrågor bland allmänheten runtomkring i regionen. Med ett nätverk eller ”Innoklubb”-verksamhet ges en samlingspunkt för personer som är intresserade att utveckla sig själv och regionen genom metodtestning. Personerna knutna till nätverket bildar också en bank av innovationsmetodkunniga i regionen och kan bidra med sin expertis i olika processer.
 
Framtiden efter projektet

Med stöd av projektåtgärder har fler företag, organisationer och individer i regionen kommit i kontakt med kreativa arbetsmetoder och processer. Följderna av detta ses i allt från företagens produktutveckling till organisationers och föreningars verksamhetsutveckling och individers personliga utveckling i såväl arbete som fritiden. Concordia har som organisation utvecklats till en ännu mer dynamisk, samarbetande och nytänkande regionutvecklare. Concordias personal är kunnande i olika metoder och nytänkande som effektivt tjänar sina kunder, företag i olika livsskeden och regionen och regionbor i utvecklingsarbete.

 
         
 

 
       
logo
Utvecklingsbolaget Företagstjänster Utvecklingsprojekt Aktuellt Kontaktuppgifter