På svenska   |   Suomeksi   |   In English   |
     
 
Markanvändning, boende och trafik

Jakobstadsregionens strukturplan har godkänts av Pedersörenejdens kommunala samarbetsnämnd den 25.11.2013.
 
Broschyr om strukturplanen Livskvalitet 2040 hittas här.
There is also an English version available here.
 
 
Hela rapporten hittas här:
Livskvalitet 2040 (lågupplöst version)
Presentation av strukturplanen
 Kartor från rapporten Livskvalitet 2040 i högupplöst version
 Livskvalitet 2040
 Fritid och rekreation
 Trafik
 Rörlighet
 Näringsliv

 Kommunal service

Interaktiv karta över strukturplanen

Om projektet
 
Målsättningen med projektet är en gemensam syn på markanvändning, boende och trafik i Jakobstadsregionen. Detta innebär att tydliggöra och sammanföra regionala aktörer och kommuner med gemensamma målsättningar. Genom projektet vill man främja konkurrenskraften utanför regionen, både nationellt och internationellt. Som slutresultat vill man också skapa en grund för regional intressebevakning. Projekttiden är 1.6.2011-31.12.2013. Projektet finansieras av Österbottens förbund och Jakobstadsregionens kommuner: Jakobstad, Pedersöre, Nykarleby, Kronoby och Larsmo.
 
För mera information, kontakta:    
Gustav Nygård
Regional planerare/Projektledare
gustav.nygard(at)concordia.jakobstad.fi
Tel. 050 375 9422
 
 

Genomförande
 
Det första steget i projektet var att analysera nuläget och utvecklingen. Resultatet var följande rapport: Nuvarande samhällsstrukturutveckling i Jakobstadsregionen (2012). Med hjälp av utgångssituationen definierades gemensamma mål för regionen. Målrapporten hittas här. Slutresultatet blir en regional strukturplan för Jakobstadsregionen som görs i två skeden. Det första skedet publiceras som en mellanrapport där alla kommuner tar ställning till framtidens tillväxtriktningar och trafiklösningar. Det andra skedet innehåller ett program för förverkligandet av den regionala strukturplanen. Utarbetandet av strukturplanen genomförs under år 2013.
 
 

 

Följande områden tas fasta på i planeringen:

  • Befolkningens utveckling, distribution och flyttningsrörelse
  • Arbetsplatsernas utveckling och distribution
  • Pendling
  • Servicestrukturer
  • Olika bebyggelsezoner
  • Boendetrender
  • Trafikarrangemang och kollektivtrafik
  • Samarbetsformer
  • Kommande trender

Nätverkande

Jakobstadsregionen deltar också i det nationella MAL-nätverket. Det är ett nätverk som utvecklar och stöder den regionala planeringen. Genom nätverket får regionen nya idéer angående planeringen och kan också dela med sig av sina erfarenheter.

Under år 2012 deltog Jakobstadsregionen i ett zonplaneringspilotprojekt tillsammans med Tammerforsregionen och Jyväskylä stad. I projektet sökte man metoder för hur man hanterar den spridda bebyggelsen på landsbygden samt städers tillväxtområden. Läs slutrapporten här.

Genom MAL-nätverket ordnades också ett sparrningstillfälle i slutet av 2012 under temat växelverkan med näringslivet. Tillfället var en fortsättning på temat kommunsamarbete, där utredningen Elinkeinoelämän rooli seudullisessa suunnittelussa gjordes 2011 av Jani Hanhijärvi. Jakobstadsregionen fungerade där som ett case-område. Sparrningstillfällets bakgrundsdokument hittas här.

I december 2013 samlades sakkunniga i regionen för att diskutera och arbeta kring frågor hur man för vidare processen i kommunerna och hur man förverkligar de mål som finns i markanvändningsplaneringen. Tero Piippo och Kati-Jasmin Kosonen från MAL-nätverket samt Kimmo Vähäjylkkä från Airix Ympäristö fungerade som sparrare för tillfället. Materialet från tillfället hittar du här.

Kartor & Statistik 

I nulägesanalysen finns en hel del kart- och statistikmaterial publicerat. I denna sektion finns dessutom en del extra material som kommit till genom projektet. Klicka på namnet för att öppna materialet.

Befolkning

 Material  Typ  Publicerat på webben
 Flyttningsrörelse i Jakobstadsregionen  Interaktiv karta  28.12.2011 (uppdat. 05/2014)
 Bebyggelseutveckling mellan åren 1980-2000  Animation  17.09.2012
 Befolkningskarta 2011  Temakarta  19.09.2012
 Befolkningspyramid - Jakobstadsregionen 2013-2040  Figur  28.05.2014
 Befolkningspyramid Jakobstad 2013-2040  Figur  28.05.2014
 Befolkningspyramid Pedersöre 2013-2040  Figur  28.05.2014
 Befolkningspyramid Nykarleby 2013-2040   Figur  28.05.2014
 Befolkningspyramid Kronoby 2013-2040   Figur  28.05.2014
 Befolkningspyramid Larsmo 2013-2040  Figur  28.05.2014
 Befolkningspyramid Finland 2013-2040  Figur  28.05.2014
 Befolkning 2012 - Områden enligt närmaste servicecentrum Temakarta  12.12.2013
   
 

Pendling
 
 Material  Typ  Publicerat på webben
 Pendling i Jakobstadsregionen Interaktiv karta  04.11.2011 (uppd. 06/2014)
 Pendling i Jakobstadsregionen 2011 Temakarta 27.06.2014
 Pendling mellan tätorter och byar Temakarta 10.04.2013
 Pendlingsströmmar Jakobstad Temakarta  10.04.2013
 Pendlingsströmmar Pedersöre Temakarta 10.04.2013
 Pendlingsströmmar Nykarleby Temakarta  10.04.2013
 Pendlingsströmmar Kronoby Temakarta 10.04.2013
 Pendlingsströmmar Larsmo Temakarta 10.04.2013
     
Näringsliv & Arbete
 Material  Typ  Publicerat på webben
 Lokal självförsörjningsgrad inom 15 minuter  Temakarta  19.09.2012
 Arbetsplatser 2009  Temakarta  19.09.2012
 Handeln 2010  Temakarta  19.09.2012
     
Trafik & Infrastruktur
 Material  Typ  Publicerat på webben
 Infrastruktur  Temakarta  19.09.2012
 Kollektivtrafik 2011  Temakarta  19.09.2012
 Energiförsörjning  Temakarta  19.09.2012
     
Service
 Material  Typ  Publicerat på webben
 Tillgänglighet till service  Temakarta  19.09.2012
 Kommunal service  Temakarta  19.09.2012
 Rekreation och turism  Temakarta  19.09.2012
     

 
       
logo
Utvecklingsbolaget Företagstjänster Utvecklingsprojekt Aktuellt Kontaktuppgifter