Concordia söker nya talanger!

(12.10.2017 | Concordia)

Näringslivsutveckling och regionutveckling är bärande delar i Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordias verksamhet. I vårt uppdrag ingår att hitta nya möjligheter och tillsammans med ägare och andra aktörer skapa förutsättningar för ett framgångsrikt näringsliv och en konkurrenskraftig region. Det här innefattar företagsrådgivning och -utveckling samt förverkligande av utvecklingshelheter som utgår från den regionala strategin för Jakobstadsregionen.


Vi söker nu en kreativ, ansvarsfull och samarbetsinriktad

REGIONUTVECKLARE

Som regionutvecklare är du med om att stärka regionen som bra plats att verka i både för invånare och näringsliv. Det här målet är du med om att förverkliga genom att vara en aktiv medspelare och aktör i olika utvecklingsåtgärder.

Du jobbar med att samla in och analysera impulser från regionens omgivning och gör dem relevanta för utvecklingsarbetet. Du finns med i olika nätverk och arbetsgrupper. Du identifierar nya utvecklingsområden som i framtiden kan bli intressanta för Jakobstadsregionens näringsliv eller dess befolkning. Du har erfarenhet av att driva olika utvecklingsprocesser och av att tillämpa olika nyskapande metoder och du kan visa att du har arbetat målmedvetet och har uppnått resultat. Vi uppskattar god kännedom om projektarbete och kännedom om olika källor för finansiering av utvecklingsprojekt. Du vet hur man driver en projektberedning från idé till färdig projektansökan. Du bör ha lämplig högskoleexamen.

Regionutvecklaren har också i uppgift att arbeta med sakkunniga i kommunerna, invånargrupper och representanter för näringsliv och samarbetsparter. Regionutvecklarens roll är att utveckla en gemensam uppfattning om våra målsättningar i regionen. Därför bör personen vi söker ha vana att arbeta i nätverk och vana att tillämpa olika arbetsmetoder för att uppnå resultat med hjälp av nätverk. Vi värdesätter god förmåga att tala och skriva på båda inhemska språken. Vi ser gärna att regionutvecklaren kan börja 1.1.2018.

En fritt formulerad ansökan med CV och löneanspråk skickas per e-post till Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia på adressen jarl.sundqvist@concordia.jakobstad.fi senast fredagen den 27.10.2017.

Tilläggsuppgifter ger VD Jarl Sundqvist, tfn 0400 10 99 11.

Vi rekryterar rekrytoimme