DIGITAL BUSINESS-eftermiddag 24.10

(05.10.2017 | Concordia)

Välkommen på ”Digital Business”-eftermiddag den 24 oktober, kl.15-17. Syftet med eftermiddagen är att ge information och skapa diskussion om digital affärsverksamhet.

Tid: 15.00-17.00, 24.10.2017
Plats: Konferensrum Västerö, Optima (Trädgårdsgatan 30, Jakobstad)
Anmälningar: Via denna länk senast 20.10

Program:

Välkommen – Jarl Sundqvist, Concordia

Digitaalinen liiketoiminta teknologia-näkökulmasta - Asko Lamminen, Livion (Fi)
Digital affärsverksamhet ur teknologisk synvinkel

Digital försäljning och marknadsföring - Jonathan Björkskog, Genero (20 min) (Sve)
Digitaalinen myynti ja markkinointi

Digitaalisen liiketoiminnan juridiset kysymykset - Villy Lindfelt, Lakius (20 min) (Fi)
Juridiska frågor kring digital affärsverksamhet

Paneelikeskustelu / Paneldiskussion (Fi/Sve) – Panelister: Asko Lamminen (Livion), Jonathan Björkskog (Genero), Villy Lindfelt (Lakius), Lucas Vikström (Raisoft). Moderator: Jarl Sundqvist (Concordia)

Välkommen!

Digital business 2410