Innovationschecken

(03.05.2018 | Concordia)

Innovationssedel kuva med logon
UTBILDNINGSTILLFÄLLE OM INNOVATIONSCHECKEN FÖR TJÄNSTELEVERANTÖRER

Erbjuder ni tjänster för små- och medelstora företag i Jakobstadsregionen? Hjälper ni genom era tjänster och produkter företag att utvecklas och växa?

Business Finland (Tekes) har sedan 2016 erbjudit företag i Finland en s.k. innovationscheck. Värdet på denna check är 5000€ + moms. Genom innovationschecken kan företag köpa in extern expertis för att hjälpa med att skapa innovationer för exportmarknader. Denna innovationscheck är ett verktyg också i er verktygsback, genom vilket ni kan hjälpa företagen med innovationer och tillväxt. Era kunder kan med andra ord anlita även er genom innovationschecken.

Tisdagen den 22.5 kl.14-17 ordnas ett utbildningstillfälle för tjänsteproducenter gällande innovationschecken på Campus Allegro i Jakobstad. Tanken är att samla regionens tjänsteproducenter för att ge information om hur ni kan använda innovationschecken som verktyg i ert arbete i att hjälpa företagen att växa.
Som utbildare fungerar Mika Niskanen från Business Finland. Saker som behandlas under utbildningstillfället är följande:
● Vad är innovationschecken?
● Varför finns den till?
● Vem har möjlighet att få den?
● För vilket ändamål kan man söka om innovationschecken?
● Hur skall man söka?
● Hur skall man rapportera?
● Övriga frågor

Evenemanget är kostnadsfritt. Anmäl dig senast den 21.5.2018 här
För mera information ring Sebastian Widjeskog, Centria på numret: 040-8259986 eller kontakta Johanna Österberg-Högstedt, Concordia: osterberg-hogstedt@concordia.jakobstad.fi

Du kan läsa mer om innovationschecken här och se en video här.