Kvalitetsklinik 7: KVALITETSARBETE & UPPFÖLJNING 18.5.

(07.05.2018 | Concordia)
Kvalitetsklinik banner 650x3

Kvalitetsarbete och uppföljning

Genomgång av processtänkande och förbättring av kvaliteten varefter vi påbörjar det företagsspecifika utvecklingsarbetet. Vi identifierar kundbehoven och beskriver kärnprocessen visuellt. Vi utvärderar processers effektivitet och kvalitet och gör upp en åtgärdsplan med 3-5 punkter för att förbättra processerna.

Tid: 18.5.2018 kl 8.30-15
Plats: Optima, konferensrum Västerö, Trädgårdsgatan 30, Jakobstad
Dragare: Sakari Kinnunen, Centria

Program:

8:30 Morgonkaffe och presentation
9:00 Infoshot: processer och hur de beskrivs
9:15 Att beskriva företagets kärnprocess
10.00 Infoshot: Voice of Customer-metoden
10:15 Att identifiera kundens behov
11:00 Infoshot: att mäta processers effektivitet
11:15 Att mäta kärnprocessens effektivitet
12:00 Lunch
13:00 Infoshot: processers förmåga att producera kvalitet
13:15 Att utvärdera kärnprocessens förmåga att producera kvalitet
14:00 Kaffe
14:15 Att identifiera problem i processer och göra upp en åtgärdsplan
15:00 Tack och hej!

Anmälningar senast onsdag 16.5 via denna länk. Kliniken är finskspråkig och avgiftsfri för deltagarna.

Genom våra kvalitetskliniker vill vi hjälpa företagare att utveckla sina kunskaper inom olika temaområden. Kartlägg själv dina behov genom att spela Biz Quiz-spelet här.

Tilläggsuppgifter: Kari Myllymäki, kari.myllymaki@concordia.jakobstad.fi eller 010 239 7555.

Välkommen med!