Vd:s hälsning 5/2018

(30.05.2018 | Concordia)

Högskolorna viktiga utvecklare av näringslivet

Det finns ett positivt samband mellan närheten till forsknings- och utvecklingstjänster och ett framgångsrikt näringsliv. Högskolornas roll som utvecklare och förmedlare av kompetens är obestridlig.


Områden som Jakobstadsregionen som har ett starkt och exportinriktat näringsliv behöver nära förbindelser med högskolor. Vi behöver studerande som skriver sina examensarbeten till exempel inom företagsekonomi, teknik, ICT, kemi och produktionsprocesser. Vi behöver också forskare som intresserar sig för att använda företag eller branscher i vår region i sin forskning. Högskolornas roll som kompetensöverförare är viktig och därför är olika samarbetsformer mellan högskolor och företag och högskolor och regionen otroligt viktiga.


Vi på Concordia har under sex månader långt projekt velat bidra till att öka företagens forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet. Vi har snart genomfört ett projekt där vi lyft fram möjligheten att bland annat använda innovationssedeln för att sätta igång eller helt genomföra olika utvecklingsprojekt. Vi hoppas att de som tagit del av projektet har fått upp ögonen på nyttan av samarbetet med bland annat högskolorna och fått mersmak för samarbetet. Jag är övertygad om att vi har stor nytta av varandra i det kompetensutbytet.

Jarl Sundqvist, Vd