Så här utvecklar vi Jakobstadsregionen

(6.2.2015 kl 08:57)

Vi jobbar med att skapa förutsättningar för regionens utveckling och välfärd. Concordia fungerar som en startmotor för regionala processer och utvecklingshelheter. Vi initierar och förverkligar regionala utvecklingsprojekt samt bygger och upprätthåller nätverk, stöder regionens kompetensförsörjning och säkerställer tillförseln av extern utvecklingsfinansiering till Jakobstadsregionen.

Vi arbetar för att regionens målbild förverkligas och att vi hittar de bärande utvecklingsidéerna för framtiden. Till uppdraget hör också intressebevakning och att synliggöra och marknadsföra Jakobstadsregionen i samarbete med övriga aktörer.

Regionens strategiska vilja sammanfattas i följande vision:

Jakobstadsregionen är proaktiv, effektiv, välskött, utåtriktad och mångkulturell. Regionen där vi lyckas och mår bra.

aluekehitys etusivu s

pia3
Pia Holkkola-Löf
Kommunikatör (på moderskapsledighet)