Huvuduppgifter & facilitering

(6.2.2015 kl 09:50)

Vi är med och ger mer energi i Jakobstadsregionens utveckling. Här har Concordia tre kärnuppgifter: vi samlar ihop nätverken, definierar gemensamma mål och identifierar de effektivaste vägarna för att uppnå dem. Vi lyfter fram näringslivets, kommuninvånarnas och regionens gemensamma konkreta utvecklingsmål.

Du kan vara med i det här arbetet: Snart publiceras Påverka-sidan, där varje invånare i regionen kan dela med sig av sina egna idéer om hur man borde utveckla Jakobstadsregionen.

Du kan även kontakta oss om du behöver råd och hjälp med din projektplanering.