Ägare & styrelse

Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia grundades år 1999 med Jakobstad som hemort. Bolagets ägarkommuner är Jakobstad (41 %), Kronoby (14 %), Larsmo (8 %), Nykarleby (16 %) och Pedersöre (21 %). Concordias verkställande direktör är Jarl Sundqvist. Personalstyrkan uppgår i dag till tio personer.

Utvecklingsbolaget leds av en styrelse med åtta medlemmar från näringslivet och kommunerna. Bolagets ordinarie styrelsemedlemmar 2018 är Annika Boström, Peter Boström (ordf.), Malin Brännkärr, Kristina Stenman, Gun Kapténs, Tomas Knuts, Carl-Anders Nygård och Stefan Svenfors (vice ordf.).