Näin kehitämme Pietarsaaren seutua

Luomme edellytyksiä seudun kehitykselle ja hyvinvoinnille. Concordia toimii alueellisten prosessien ja kehityskokonaisuuksien käynnistysmoottorina. Opastamme ja toteutamme alueellisia kehityshankkeita, rakennamme ja ylläpidämme verkostoja, tuemme osaamisen ylläpitämistä seudulla ja varmistamme ulkoisen kehitysrahoituksen saatavuuden Pietarsaaren seudulla.

Työskentelemme toteuttaaksemme seudun tavoitekuvaa ja löytääksemme kantavia kehitysideoita tulevaisuutta varten. Tehtävään kuuluu myös etujen valvonta ja Pietarsaaren seudun esiin nostaminen ja markkinoiminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Seudun strateginen tahtotila on kiteytetty seuraavaan visioon:

Pietarsaaren seutu on proaktiivinen, tehokas, hyvin hoidettu, ulospäin suuntautunut ja monikulttuurinen. Seutu, jossa onnistumme ja voimme hyvin.

aluekehitys etusivu s

DuVi 180827 2 0171 Fredrik2
Fredrik Sandelin
Aluekehittäjä
DuVi 180827 2 0149 Heidi2
Heidi Matinlassi
Projektipäällikkö
DuVi 180827 2 0220 Pia2
Pia Holkkola-Löf
Viestintävastaava