Edunvalvonta & seudullinen yhteistyö

Ajankohtaisia kysymyksiä, joissa Concordia valvoo etuja, ovat muun muassa Pietarsaaren seudun saavutettavuus ja näkyvyys sekä väestön ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja hyvinvointia koskevat kysymykset. Usein valvomme seudun etuja yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Edunvalvontatyö tapahtuu lausuntojen ja kannanottojen kautta ja osallistumalla asiantuntijoina kansallisiin ja yhteisalueellisiin ohjausryhmiin sekä kansallisiin verkostoihin. Concordia tarjoaa ja ylläpitää alueellisia kehityskonsepteja ja työskentelee proaktiivisesti hyödyntääkseen eri rahoituslähteitä. 

Viemme myös yhteisiä aloitteita ja panostuksia eteenpäin yhteisessä vuoropuhelussa Pedersören seudun kunnallisen yhteistyölautakunnan kanssa.

Edunvalvonta ja seudullinen yhteistyo