Kehitysteemat

Juuri nyt Concordian ajankohtaisina kehitysteemoina ovat:

Osaavan työvoiman houkuttelu Pietarsaaren seudulle

Yritykset Pietarsaaren seudulla ovat viestineet pidemmän aikaa työvoimapulan lisääntymisestä. Vienti vetää, työttömyysluvut ovat edelleen laskussa ja yrityksillä on yhä vaikeampaa löytää ammattitaitoista työvoimaa. Yhdessä seudun yritysten kanssa Pietarsaaren seudun Kehittämisyhtiö Concordia on toteuttanut 2018-2019 ”Tule tänne!”- rekrytointitapahtuman Jaakon Päivillä, markkinoinut seutua ja sen yrityksiä ulkomailla ja on osallistunut eri rekrytointimessuihin, tilanteen parantamiseksi. Pystyäksemme entistä enemmän fokusoimaan ennakoivaan työhön ja luomaan toimenpiteitä työvoimapulan helpottamiseksi nopeammin, aloitimme 1.11.2018 Attract!-hankeen. Concordia vahvistaa täten voimavarojaan työvoimapulan parantamiseksi ja tutkii hankkeen avulla alueemme työvoimatilannetta sekä kehittää uusia, keskittyneempiä rekrytointitoimenpiteitä.

CERM - Kiertotalouden strategia- ja toimintasuunnitelma Pohjanmaalla

CERM-hankkeessa laaditaan roadmap, joka sisältää strategian ja toimintasuunnitelman, jonka mukaan kolme Pohjanmaan maakuntaa kehittävät kiertotaloutta ja kestävää yhteiskuntaa. Tavoitteena on kehittää elinkeinoelämää siten, että toiminta perustuisi kiertotalouteen liittyvien vähähiilisyyden ja resurssitehokkuuden periaatteisiin.

Tavoitteena on tunnistaa Pietarsaaren seudulta ne tärkeimmät toimialat, joilla on suurimmat volyymit ja joissa kiertotaloudella on suurin potentiaali ja se voidaan implementoida helpoiten. Strategia- ja toimintasuunnitelman pohjaksi tehdään nykytila-analyysi, joka perustuu tilastoihin, yhteiskuntarakenteeseen, asukkaisiin ja liike-elämään.

Seudun saavutettavuuden varmistaminen tulevaisuudessa

Pietarsaaren ja Kokkolan seudun yhteisenä etuna on säilyttää ja kehittää alueen sisäistä ja ulkoista saavutettavuutta. Kuinka henkilöt ja tavarat voivat liikkua tehokkaammin saavuttaakseen eri tavoin määränpäänsä? Olemmeko varautuneet, jos liikennejärjestelmä tulevaisuudessa muuttuu? Jotta meillä olisi vastaukset näihin kysymyksiin, haluamme lisätä kokonaisnäkemystä alueellisen kasvun ja saavutettavuuden suunnitteluprosesseista ja löytää malli yhteiselle rakenteelle optimoidaksemme alueen matkustus- ja kuljetusketjut. Samanaikaisesti meidän on vahvistettava yhteyksiä kansainvälisiin ja globaaleihin kuljetus-, logistiikka- ja infrastruktuuriverkostoihin. 

 

Concordia osallistuu myös yhteistyökumppaneidensa kehitysteemoihin koskien esimerkiksi yrittäjyyskasvatusta (YES!), tietoturvan kehittäminen Pohjanmaan alueella (SecuBot)

 

VipuvoimaaEU 2014 2020EAKR ja ESR logoÖsterbottens förbunds logoBotnia-Atlantica 2014-2020 logo