Aikaisemmat teemat

Tällä sivulla löydät koosteen eri kehitysteemoista, joiden parissa Concordia on työskennellyt.

Yhdessä luominen ja kehittäminen kokeilujen kautta

Co-creating the Future Jakobstad Region hanke (2013–2015) toteutettiin, jotta Concordian kehitystyölle saataisiin kestävämpi perusta. Tärkeää oli viedä kehitystä eteenpäin yhteiskehittävillä toiminnoilla, testaamalla ja implementoimalla uusia menetelmiä ja systematisoimalla seudun verkostoyhteistyötä. Euroopan aluekehitysrahasto, Pohjanmaan liitto ja Concordian omistajakunnat rahoittivat hankkeen.

Yhteistyökonsepti ja Campus Allegron näkyvyys  

Allegro hanke toteutettiin vuosina 2012–2014 viiden kehitysyksikön muuttaessa saman katon alle. Hankkeen painopisteinä olivat näkyvyys, yhteistoiminta ja laatu. Ajatuksena oli keskittää potentiaali, resurssit, ideat ja toiminnat juuri rakennettuun Campus Allegroon. Hankkeessa toteutettiin toimenpiteitä, jotka eivät sisälly kehitysyksiköiden normaaliin toimintaan ja kehitettiin konsepti, perustettiin foorumi ja tarjottiin organisaatioiden rajoja ylittäviä areenoita. Euroopan aluekehitysrahasto, Pohjanmaan liitto ja ammattikorkeakoulut Novia ja Centria sekä Concordian omistajakunnat rahoittivat hankkeen.  

Yhteinen näkemys maankäyttöä, asumista ja liikennettä koskevissa kysymyksissä

Vahvistettu MAL-yhteistyö oli erään hankkeen teemana (2011–2013), jossa kunnat ja alueelliset toimijat sopivat yhteisistä tavoitteista ja MAL-kysymyksiä koskevasta edunvalvonnasta. Hankkeessa Pietarsaaren seudulle kehitettiin yhteinen rakennesuunnitelma, Elämänlaatu 2040. Hanketta rahoittivat Pohjanmaan liitto ja Concordian omistajakunnat.  

Muutosta tukevien toimenpiteiden testaaminen

Tukeakseen yrityksiä, organisaatioita ja yksilöitä innovatiivisessa kehityksessä muutosta tukevia palveluja ja aktiviteettejä tarjottiin GNISTRUM hankkeessa (2011–2013). Hanketoimenpiteiden tuella moni yritys, organisaatio ja yksilö seudulla sai kosketuksen luoviin työmenetelmiin ja prosesseihin. Tämän seuraukset näkyvät mm. yritysten tuotekehittelyssä, organisaatioiden ja yhdistysten toiminnan kehityksessä ja yksityishenkilöiden henkilökohtaisessa kehityksessä niin työpaikalla kuin vapaa-ajalla. Hanketta rahoittivat Euroopan aluekehitysrahasto, Pohjanmaan liitto ja Concordian omistajakunnat.

Kokkola-Pietarsaaren lentokentän kehittäminen

Toimiva lentoliikenne hyvillä yhteyksillä maailmaan ja joustava, tavoitettavissa oleva lentokenttä on tärkeä seudun maailmanlaajuisesti aktiivisille yrityksille.  Lentokentän matkustajista suunnilleen 70 % on liikematkustajia. Nopeat yhteydet muualle maailmaan on tärkeä kilpailutekijä yrityksille ja alueen tavoitettavuus muun muassa lentoteitse on tärkeä seudun tulevaa elinvoimaa ja vetovoimaa ajatellen. Vuosina 2008–2013 kehityshankkeita rahoittivat Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan liitot sekä KOSEK ja Concordia.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuuden turvaaminen

Vuosien 2010–2012 aikana toteutettiin VERA hanke. Hankkeella haluttiin lisätä julkista sektoria täydentävien palvelutuottajien monimuotoisuutta kun on kyse palvelujen tuottamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa ja sektorin mikroyritysten edellytysten kehittämisestä.  Kyliä haluttiin kannustaa tuottamaan palveluja itse, jotta luotaisiin mahdollisuuksia kaikille ikäryhmille elää täysipainoista elämää lähiyhteisössään. Hankkeen rahoitus saatiin Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta, Aktion Österbottenista, Dynamosta, Svenska kulturfondenista ja Concordiasta.

 

EAKR 2007 2013vipuvoimaaEU 2007 2013Österbottens förbunds logo