CERM-uutisia 10/2020

cirkular ekonomi

 

 

Viestintä edistää kehitystä

Syyskuun lopussa järjestettiin Pohjanmaan ensimmäinen kestävän kehityksen viikko. Kaikki yhdistyksistä isoihin yrityksiin ja kuntiin osallistuivat aktiivisesti ja osoittivat kestävän ajatuksen vaikuttavan laajuuden Pohjanmaalla. Myös Pietarsaaren seudulla iloitsevan monta yritystä nostivat kestävyystyönsä etualalle tapahtumaviikon aikana.

CERM-hanke järjesti mm. arvostetun kestävän kehityksen viestintätyöpajan mihin parikymmentä yrityksen ja kunnan edustajia osallistui. Työpajassa korostettiin itsensä esille nostaminen ja sen että jatkuvasti viestii, miten työskentelee kestävästi mutta myös nostaa esille sen tuomat haasteet. Luennoitsijat Anna Högberg ja Joel Lindefors, Futerra Sustainability communications-yrityksestä jakoivat päivän aikana vinkkejä siitä mitä kannattaa ja ei kannata tehdä kestävän kehityksen viestinnässä. Työpajan ydinviestin voisi kiteyttää siihen, että yksikään yritys ei ole tänään täysin kestävä. Meillä jokaisella on pitkä matka edessämme, mutta aloittamalla viestimään tekemistään pienistä kehityksen askelista, edistämme kestävää kehitystä laajemmin. Kestävän kehityksen viestintää on tehtävä johdonmukaisesti ja jatkuvasti, sitä ei ole mahdollista tehdä vasta kun kaikki kehitystyö on valmista.

Kestävän kehityksen seminaari

Kestävän kehityksen viikolla CERM-hanke järjesti seminaarin Vaasassa jossa mm. Euroopan parlamentin jäsen Nils Torvalds puhui ”Green deal”-sopimuksen merkityksestä Pohjanmaalle. Torvalds totesi, että kannattaa olla eturintamassa muutoksessa kohti kestävää yhteiskuntaa, koska se tarjoaa suuren kilpailuedun tulevaisuudessa. Päivän aikana, mm. Mirka, Vaasan Sähkö, Orapac ja Vaasan keskussairaala kertoivat esimerkkejä kestävän kehityksen työstään ja siitä, kuinka tärkeää on tehdä yhteistyötä pyrittäessä kestävämmäksi.

Mikä nyt on agendalla?

Kestävyys ja kiertotalous ovat edelleen tärkeitä teemoja myös kestävyysviikon jälkeen. Lähitulevaisuudessa keskitymme kiertotalouteen Alholmen Industrial Park-alueella, kestävyyteen muoviteollisuudessa ja toimintasuunnitelmamme loppuunsaattamiseen, joka tarjoaa Pohjanmaalle ja yrityksillemme työkaluja ja motiiveja kestävän kehityksen työn aloittamiseksi tai jatkamiseksi. Olemme myös saaneet pyyntöjä järjestää lisää verkostoitumis- ja koulutusmahdollisuuksia kestävyys ja kiertotalousteemalla. Otamme tämän huomioon ja toivomme pystyvämme toteuttamaan näitä eri foorumeissa lähitulevaisuudessa.

Kuuntele podcastia!

Kiinnostuneilla on nyt myös mahdollisuus kuunnella kestävän kehityksen viikon ”kestävän kehityksen podcastia”, jossa CERM-hankkeen kolme projektinvetäjää, Rasmus Hautala (Etelä-Pohjanmaa), Göran Östberg (Vaasan seutu) ja Tomas Knuts (Pietarsaaren seutu), pohtivat tekemisiään ja mitä voisimme hankkeen puitteissa tehdä kestävyys ja kiertotalous teemaa ajatellen Pohjanmaalla.

Kiinnostaako kiertotalous tai kestävä kehitys? Ota yhteyttä! Tomas Knuts, tomas.knuts@oncordia.jakobstad.fi

 Hallbarhetspodden2