CERM-uutisia

Kestävän kehityksen, kiertotalouden ja ilmaston saroilla on paljon tekeillä. EU-tasolla puhutaan paljon käsitteistä kuten Green deal ja sen Investment Planista, Just Transition Mechanismista ja taksonomiasta, jonka tavoitteena on luoda selkeät kriteerit siitä mitä aktiviteetilta vaaditaan, jotta se olisi kestävä. Uusi ilmastolaki on myös tapetilla.

Keskuskauppakamarin juuri tehdyn kartoituksen mukaan enemmän kuin 70 prosenttia yrityksistä kertoi että ympäristö- ja ilmastokysymykset ovat tärkeitä heidän kohderyhmälleen. Voimme kuitenkin olettaa, että tämä kiinnostus tulee kasvamaan.

Myös Pietarsaaren seudun yrityksissä puhutaan kestävästä kehityksestä. Yrittäjä, investoija ja ”kestävä kehitys”-guru Gustav Stenbeck, joka luennoi seudullamme helmikuussa CERM-hankkeen kestävän kehityksen seminaarissa, antoi kolme keskeistä viestiä paikalla oleville noin sadalle seudun elinkeinoelämän edustajille:

1. Et voi huonontaa tuotetta, korvata se ”kestävällä kehityksellä” ja olettaa että tuote myy.
2. Seuraavan sukupolven tuotteet täytyy olla sekä parempia että kestävästi kehittyneempiä. Jos ne eivät ole molempia se kertoo laiskasta tuotekehityksestä.
3. Kestävä kehitys on paras työkalu luodaksesi tarkoitusta yrityksellesi. Tämä on myös paras kilpailuetusi.

Stenbeck kehotti yrityksiä tekemään hyvää kestävän kehityksen työtä JA viestiä siitä, eli siirtyäkseen viherpesusta ja ”green hush”-ajattelusta ”green cash”-toimintaan. Seminaarissa SITRAN kiertotalouden asiantuntija Jyri Arponen kertoi kiertotalouden työkirjasta, joka kannustaa tekoihin:
• kuvaamalla perusteluja sille, miksi kiertotalous on tärkeää
• tunnistamalla kiertotalouden liiketoimintamalleja, joilla on korkein arvo-odotus kullakin sektorilla
• luonnostelemalla kiertotalouden vaatimat muutokset organisaatiossa ja toiminnoissa
• tarjoamalla yrityksille matkasuunnitelman transitiolle kiertotalouden hyötyjen saavuttamiseksi

Muotoilemme parastaikaa CERM-hankkeen parissa kestävän kehityksen työkaluja seutumme elinkeinoelämälle. 

Olkaa yhteydessä jos teillä on kysymyksiä, vinkkejä tai olette kiinnostuneet kiertotaloudesta ja kestävästä kehityksestä.

Tomas Knuts, projektipäällikkö, tomas.knuts@concordia.jakobstad.fi

 alla 3 2

 Hallbarhetsevent hemsidan cirkel

Tomas Knuts, Gustav Stenbeck, Jyri Arponen