Med i företagarens vardag

Concordias företagstjänster följer med företagaren genom vardagens utmaningar. Vi betjänar företagen på vårt område i alla faser i företagets livscykel. Målgruppen är företag som vill starta eller utveckla sin verksamhet. Dessa erbjuder vi rådgivnings- och utvecklingstjänster. Vi deltar i tillställningar, ordnar evenemang och besöker företag. På detta sätt håller vi kontakt med våra kunder.  Vi skapar och upprätthåller nätverk genom vilka vi hittar kontakter och kunnande åt våra kunder.

Var börjar jag om jag vill grunda ett företag? Fungerar min affärsidé? Borde jag uppdatera affärsverksamhetsplanen eller budgeten eller kanske göra en finansieringsansökan? Skulle det finnas behov av en företagstutor? Finns det andra företagare som har samma utmaningar som jag? Vi har verktyg för många situationer och om ett verktyg saknas tar vi reda på ett sådant.

Sanna har specialiserat sig på att sparra startande företag och Kari på att sparra fungerande företag. Kontakta dem så kan ni tillsammans föra sakerna vidare!

 

DuVi 180827 2 0010 Sanna2
Sanna Kankaanpää
Företagsrådgivare
DuVi 180827 2 0057 Kari2
Kari Myllymäki
Företagsrådgivare