Företagstjänster

Det går tydligen bra för dig!

Nu är det dags att ta ditt företag till nästa nivå. Vi hjälper dig gärna och vi har de verktyg som behövs för att hjälpa ditt företag att utvecklas, växa och hitta nya marknader. Våra erfarna företagsrådgivare hjälper dig genom planering, investeringar, rekrytering, hållbarhet, cirkulär ekonomi och ägarskiften. Behöver du hjälp med att hitta lösningar till dina utmaningar? Vi finns här för dig!

Företagets strategi och planering

Som företagare skall du fatta många beslut, både större och mindre. Vi har lång erfarenhet av att fungera som bollplank för företagare i beslutssituationer. Vi kan bidra med objektiva synpunkter på olika utvecklingsalternativ och hjälpa dig att utvärdera olika alternativ. Vi kan också ge dig råd om hur du kan få tillgång till ntm-centralens analys- och konsulttjänster. Boka tid hos en av våra företagsrådgivare för en diskussion om utvecklingen av ditt eget företag. Så enkelt är det att komma igång!

Finansiering av företagets utveckling

Ibland räcker de egna musklerna inte till när företaget utvecklas och man behöver investera i t ex ny utrustning eller större utrymmen. Vi kan hjälpa dig med att kartlägga dina möjligheter att få stöd eller lån för företagets utveckling. Ett investeringsstöd på 20% av investeringens värde kan beviljas av t ex den lokala Leader-gruppen eller NTM-centralen om dina planer är inom ramen för de riktlinjer som uppställts av finansiären. Stöd för olika utvecklingsprojekt kan beviljas av NTM-centralen, ända upp till 50% av projektbudgeten. Vi kan hjälpa dig att kartlägga möjligheter till stöd och handleda dig genom ansökningsprocessen. Läs mera om de vanligaste företagsstöden nedan.

Understöd för utvecklande av företag

Här kan du bekanta dig med understöd för utvecklande av företag. Stödet beviljas av NTM-centralen.

Läs mera

Leader-finansiering

Leader-finansiering kan hjälpa dig att förverkliga dina investeringar. Stödet beviljas av Aktion Österbotten.

Läs mera

Företagsstöd till landsbygdsområden

För landsbygdsföretag finns flera olika stödmöjligheter vid utveckling av verksamheten.

Läs mera

Ägarskiften

Det lönar sig att börja planera för ett ägar- eller generationsskifte redan flera år innan det slutgiltiga genomförandet. Planeringsprocessen innehåller mycket juridik och frågor kring finansiering och beskattning. Det finns inga patentlösningar, och inte heller två likadana ägarskiften. Har du frågor eller funderingar kring ägar- eller generationsskiften? Ta kontakt med någon av våra företagsrådgivare så kommer du igång!

Sälja företaget

För en företagare är det egna arbetet ofta ett sätt att leva. Någon gång kommer ändå oundvikligen tid för förändringar. Om företaget är livskraftigt lönar det sig inte att köra ner verksamheten, utan snarare att stärka den! Sätt ditt företag i försäljningsskick!

Köpa företag

Ett företagsköp är ett bra alternativ till att starta eget från grunden. Vägen till fullskalig verksamhet blir kortare och du får färdiga strukturer att arbeta med. Kunderna känner till företaget och leverantörerna är bekanta. Har du redan ett företag och vill expandera kan ett köp av ett annat företag vara den bästa vägen!

Generationsskifte

Finns det någon i familjen som vill ta över verksamheten i ditt företag? Hur ska man man föra över ägandet till barnen? Hur skall jag som mottagare av ett företag klara av ansvaret? Vi på Concordia arbetar med dessa frågor och kan dela med oss av våra erfarenheter till hjälp för dig!

Företagsregister

Söker du kontaktuppgifter till ett visst företag? Är du intresserad av att se hur många företag vi har inom en specifik bransch?

Bekanta dig då med Concordias företags- och serviceregister som innehåller grunduppgifter för företag i Jakobstadsregionen, ett serviceregister med produkter och tjänster som företagen erbjuder samt statistik över företagen. Synlighet i företags- och serviceregistret är kostnadsfritt.

Etablerings- och fastighetstjänst

Är du i behov av ett utrymme eller har du något till salu? I Jakobstadsregionens fastighetsregister finns information om lediga affärs-, industri-, kontors- och lagerutrymmen samt affärs- och industritomter i regionen.

Talangattraktion

Vårt mål är att öka kompetensen i regionen.

Det här gör vi genom att locka till Jakobstadsregoinen ny, kompetent arbetskraft och genom att göra det så smidigt som möjligt för dem som vill flytta hit. Vi samarbetar med arbetsgivare, utbildningar och organisationer, och hjälps åt för att ta fram de fina berättelserna om vår region – om karriärmöjligheterna, livskvaliteten, de fina boendemiljöerna och möjligheten att skapa en bättre vardag.

 

Cirkulär ekonomi och hållbarhet

Cirkulär ekonomi och hållbarhet. Hållbar utveckling och hållbara företag. Ansvarstagande och cirkulära affärsmodeller. Begreppen är många, men vad är det egentligen vi pratar om? Och hur berör det mitt företag? Concordia har inom ramen för ”CERM-projektet” tagit fram en färdplan för hållbarhet och cirkulär ekonomi som innehåller konkreta tips och råd hur man kommer ingång med sitt hållbarhetsarbete.

 

Internationalisering och export

Vill du lansera din produkt eller tjänst på den internationella marknaden? Kanske du redan skapat kontakter till någon kund på en mässa? Vi kan tillsammans med våra samarbetspartners såsom Viexpo ge dig goda tips om vad du ska tänka på när du inleder en internationalisering av din affärsverksamhet. Kom ihåg att affärskulturen i olika länder kan vara annorlunda än vår egen. Om du vill fundera på olika alternativ för att komma ut på nya marknader så är du välkommen att kontakta oss.

 

Vårt företagsteam!

Vi på Concordia hjälper dig förverkliga dina idéer!