Ägarskiftesbroschyrer

Guide för företagets säljare, köpare, överlåtare och efterträdare

Att bli företagare genom att köpa ett företag, sälja eller överföra sitt livsverk till nästa generation, att fortsätta med ett företag som skapats av föregående generation är stora förändringsprocesser och situationer där noggranna förberedelser är av stor betydelse.

Vi har tagit fram 4 guider där vi tar upp saker som det är bra att tänka på i förväg innan du lägger företaget till försäljning, ger ett bud eller gör ett generationsskifte. Guiderna innehåller praktiska instruktioner för dig och tips om hur du kan gå tillväga för att göra ett framgångsrikt ägarskifte.

Bekanta dig med våra guider och ta reda på hur du implementerar generationsskiftet i ditt företag. Generationsskiftet kräver ordentlig planering, noggranna förberedelser och tillräckligt med tid.

 

Till serien hör följander guider
Foretagets agarskifte Guide for koparen thumbnailForetagets agarskifte Guide for saljaren thumbnail
Foretagets generationsskifte Guide for overlataren thumbnailForetagets generationsskifte Guide for eftertradaren thumbnail

Concordia, Kristinestads näringslivscentrum och VASEK har skapat dessa guider inom ramarna för projektet Ett planerat ägarskifte. Dessa utvecklingsbolag inom din region ger dig personlig rådgivning angående ditt ägar- eller generationsskifte. Bekanta dig med guiderna och kontakta oss!

Jag*