Är ditt företag i försäljningsskick?

Saker att tänka på

Om du så småningom har tänkt överlåta eller sälja ditt företag åt någon annan lönar det sig att fundera på om företaget är i överlåtelseskick. Har du fortsatt att göra nödvändiga investeringar för att företaget skall vara attraktivt för en ny ägare? Har du s.k. ”onödig” egendom i företaget som behöver flyttas bort?

Många som vill köpa företag är t ex inte intresserade av att köpa fastigheter, men gör gärna långa hyreskontrakt för verksamheten. En onödigt stor kassa igen kan användas till att lösa in ägarnas aktier eller till att dela ut lite större dividender innan överlåtelsen. Om ditt eget kunnande är centralt för verksamheten bör du fundera på hur du kan bidra till att kunnandet går vidare till den nya företagaren. Företagets bolagsform spelar också roll. Aktier och andelar i personbolag kan överföras medan den enskilda näringsidkaren inte har något företag, dock en verksamhet, att överlåta. Fundera också på var du kan hitta en efterträdare: är det inom familjen, bland de anställda, konkurrenterna, kunderna, leverantörerna eller kanske någon helt för tillfället okänd person. Vill du ha hjälp med dessa frågor? Ta gärna kontakt med oss på Concordia.

Mera information ger:
Kari Myllymäki, Företagsrådgivare, tel. 010 239 7555

Sanna Kankaanpää, Företagsrådgivare, tel. 010 239 7551

OSV hemsida