Åtgärder vid grundande av företag


När man skall grunda ett företag omfattar det en del åtgärder i olika skeden. Beroende på företagets omfattning kan vissa av dessa åtgärder lämnas bort och olika åtgärder kan även pågå samtidigt.

Grundandet av ett företag inleds vanligtvis med att man konceptualiserar sin affärsidé dvs. man finner svar på följande frågor: Vad? Åt vem? Hur? I detta skede definieras affärsidén och som hjälpmedel kan man använda olika guider för uppgörandet av affärsplanen. Det gäller att satsa på att utarbeta en affärsplan eftersom det är med hjälp av denna som affärsidén konkretiseras. I denna affärsplan ingår även investeringskalkyler, lönsamhets- och försäljningsberäkningar vilka också konkretiserar affärsidén. Då dessa beräkningar och kalkyler gjorts är det dags att utreda huruvida företagsverksamheten kräver tillstånd. Alla tillstånd som krävs av företag finns på www.yrityssuomi.fi/sv/

Nästa steg är att ordna med finansieringen. Med hjälp av en finansieringskalkyl, som ingår i affärsverksamhetsplanen, har du redan kartlagt hur mycket kapital du behöver för att inleda företagsverksamheten. Källor för startkapital kan vara eget kapital, främmande kapital, kapitalinvesteringar och olika företagsstöd.

När man har finansieringen i skick är nästa steg att välja företagsform och etableringsanmälan. När detta är gjort är nästa steg att öppna ett bankkonto för företaget samt ordna med nödvändiga försäkringar. Då företaget är grundat är det klokt att göra ett första besök hos en bokföringsbyrå/en bokförare.