Blanketter & guider för grundande av företag

På YTJ, företags- och organisationsdatasystemets hemsida www.ytj.fi/sv hittar du de blanketter som krävs för etableringsanmälan. När ett företag eller samfund etableras bör man anmäla detta via en Y-blankett till Patent- och registerstyrelsens handelsregister eller stiftelseregister och till Skatteförvaltningens register över momsskyldiga, förskottsuppbördsregister och arbetsgivarregister. De blanketter som behövs hittar du här: https://www.ytj.fi/sv/index/ilmoittaminen.html. På nätet finns även olika guider som hjälp i grundandet av ett företag: www.uusyrityskeskus.fi , www.yrityssuomi.fi/sv , www.finnvera.fi/swe