Finansieringsmöjligheter

När man ska starta en företagsverksamhet krävs det nästan alltid kapital. Behovet av finansiering är varierande beroende på hur omfattande verksamheten är och om det kräver nyinvesteringar eller verksamhetsutrymmen. Kapitalkällor är eget kapital dvs. företagarens egen investering i företaget antingen i form av pengar eller annan egendom.

Främmande kapital är i huvudsak lån. Lånefinansiering ges av affärsbanker samt det statsägda specialfinansieringsbolaget Finnvera. På Finnvera tillhandahåller man även garantier som säkerhet för andra långivares krediter. Kortfristig finansieringshjälp kan också fås genom olika leasinglösningar samt bankkonton med kredit och kreditkort.

Kapitalplaceringar kan också fungera som finansieringsalternativ för företag. En kapitalinvesterare (företagsängel eller kapitalplaceringsbolag) investerar pengar i objektföretaget mot en ägarandel (vanligen mindre än 50 % av aktierna).

Det finns också företagsstöd och -bidrag att söka vilka är vanligen behovsprövade och förutsätter att företagsverksamheten är ekonomiskt lönsam. När man planerar företagets affärsverksamhet är det viktigt att komma ihåg att verksamheten inte kan vara beroende av stöd, utan den skall vara lönsam utan några som helst understöd. Det är NTM-centralerna och Business Finland (fd Tekes) som beviljar olika företagsstöd.

Se vår informationsvideo om företagets finansieringsmöjligheter via denna länk.

Vår informationsvideo om innovationschecken hittar du via denna länk.

Nyttiga länkar:
www.finnvera.fi/swe
www.ely-keskus.fi/sv
www.businessfinland.fi/sv
www.aktia.fi
www.op.fi
www.nordea.fi
www.handelsbanken.fi