Företagande som alternativ

Det finns många bra sidor med företagande: frihet att arbeta självständigt och genomföra egna idéer samt möjlighet till framgång. Din skicklighet och ditt kunnande är grunden för en lyckad företagsverksamhet. Beslutsamhet, en resultatrik verksamhet, mod och förmåga att sälja eget kunnande är goda egenskaper hos företagare. Utöver det bör du vara bra på att hantera osäkerhet och ta risker: som företagare bär du ansvaret för lönsamheten i ditt företag.

Lyckligtvis behöver man inte göra allt ensam. Att ordna finansiering, brist på kunnande och erfarenhet, avsaknad av kunskaper om lagstiftning, beskattning och ingående av avtal samt tidplaneringen är utmaningar för företagaren. Vår företagsrådgivare hjälper dig med allt detta utom det sistnämnda. Företagande betyder alltså risktagning men risktagningen kan vara kontrollerad. Du kan också vara företagare på deltid.  Nästan hälften av Nyföretagarcentralens kunder har börjat som deltidsföretagare. Då kan du minimera riskerna med företagande och testa hur företagandet passar dig.   

I Finnveras företagartest kan du testa om företagandet kunde vara ett alternativ för dig