Processen vid grundande av företag

Full-servicestigen för grundande av företag beskriver steg för steg hur grundandet av ett företag framskrider. När du håller på att grunda ditt första företag kan din process se ut så här. Om du redan är en erfaren företagare hittar du nödvändig information om åtgärder vid grundande och du kan starta ditt företag redan efter ett möte. Den kortaste tiden ett företag kan grundas på är några dagar, den längsta tiden är några år beroende på företaget och företagarens kunnande. Varje företagare har sin egen historia.

grunda foretag-processen

 

 

1. motet

Första mötet: Presentera idén

Samla allt material om din affärsidé: eventuella affärsverksamhetsplaner, kalkyler eller bara idén och ta dem med dig. På det första mötet går du tillsammans med Sanna igenom din idé och dina mål. Du får Lissu-signum för att kunna fylla i den elektroniska affärsverksamhetsplanen (länkning till Lissu-frågorna) som ger dig en uppfattning om lönsamheten för affärsverksamheten. Den är en förutsättning för att du ska kunna söka Finnveralån och Startpeng. Det första mötet kan vara bara ett rekognoseringsbesök. Knappt hälften av dem som kommer på första besök fortsätter ensam och låter affärsidén mogna och den andra hälften fortsätter och grundar ett företag.  

Före det andra mötet: gör upp en affärsverksamhetsplan i Lissu. Företagsrådgivaren tar reda på bland annat tillstånd, momsskyldighet och hyreslokaler åt dig.

2. motet

Andra mötet: Har ditt företag tillräckligt med kött på benen?

Tillsammans med Sanna går du igenom din affärsverksamhetsplan och dina finansieringsmöjligheter. På samma gång görs en översikt över eventuella kunder, beskattningen, marknaden och konkurrenssituationen: i en hurudan miljö kommer ditt företag att verka.

Före det tredje mötet: Specificera dina kunder. Vilka är de? Konkreta kundgrupper eller företag.

3. motet

Tredje mötet: Företaget i siffror

Därnäst ska du göra upp en budget och finansierings- och lönsamhetskalkyler för tre år för ditt företag. På det tredje mötet går du tillsammans med Sanna igenom dessa. Företagsrådgivaren kan också hjälpa dig att göra kalkylerna. Det här skedet tar ofta mest tid för startande företagare. Företagets ekonomi innehåller många nya begrepp och en blankettrumba som kan ta tid att smälta.

När kalkylerna är i ordning kan du om du vill söka Startpeng från TE-centralen eller finansiering från Finnvera för vilka vår företagsrådgivare skriver utlåtanden om ditt företag. Beslutet om Startpeng kommer ofta inom cirka en vecka från det att utlåtandet har sänts in, Finnveras beslut om lån kommer inom två veckor.

4. motet

Fjärde mötet: Gratulationer till den nya företagaren!

När finansieringen är ordnad kan företaget registreras. Du kan göra det tillsammans med Sanna.

5. motet

Femte mötet: Eftervård det vill säga företagets hälsobesök

Efter grundandet kan du komma till Sanna på kontrollbesök cirka 1-2 månader efter att företaget grundades. Under mötet ser ni över mervärdesbeskattningen, försäkringar, faktureringen och den allmänna situationen: hur har ditt företag kommit igång.

Även i framtiden får du hjälp av Nyföretagarcentralen till exempel med ansökningen av tilläggsdelen. Du kommer väl ihåg att sända in ansökan om tilläggsdelen en månad innan startpengen upphör. Nya företagare kan om de vill komma på ”företagets hälsobesök” cirka en gång om året.

Concordias företagstjänster hjälper dig också i fortsättningen när du vill utvidga eller utveckla din företagsverksamhet. I utvecklingsfrågor får du handledning av Kari Myllymäki.