Vill du utveckla verksamheten i ditt företag?

Concordias företagtjänster hjälper dig att utveckla din företagsverksamhet. Det kan handla om konkreta utmaningar såsom att försäljningen minskar eller att du vill utöka verksamheten. Planerar du investeringar och behöver en sparrare under planeringen? Vår företagsrådgivare Kari hjälper dig att hitta ett sätt att närma dig svåröverskådliga situationer och ändra problemen till handlingar.

 

Yrityskehityspalvelut Kari Myllymäki

DuVi 180827 2 0057 Kari2
Kari Myllymäki
Företagsrådgivare