Företagets arbetsmetoder

Har du funderat på varför det ibland kan vara så svårt att hitta nya idéer? Varför är det så? Kanske därför att du försöker komma på dem i en bekant omgivning där du tillbringar största delen av din arbetsdag. Och visste du att ett systematiskt arbetssätt hjälper dig till effektivare idékläckning? Har du testat på ett gående ledningsgruppsmöte? Eller har du tagit bort alla bord och stolar från sammanträdesrummet och ersatt dem med gymbollar? Hur ofta utvecklar ni saker genom att pröva på?

Tillsammans med samarbetspartners kan vi hjälpa dig att utveckla dina arbetsmetoder. Vare sig det handlar om att hitta idéer, företagets första steg mot en lean produktionsmodell eller att effektivera möten så kan vi föreslå dig alternativa metoder att sköta saker. Vågar du?

 

Yritysten kehitysmenetelmät