Mikroklinik

Concordias mikroklinik är en möjlighet för företagaren att under en halv dag fördjupa sig i utmaningarna i det egna företaget under ledning av en expert.

Till mikrokliniken kommer man för att arbeta med frågor som gäller det egna företaget. Mikrokliniker ordnas kring olika teman och deltagarantalet är högst tio. På detta sätt kan vi försäkra oss om att alla får tillräckligt med tid för sparring med experten. Exempel på olika teman är försäljning och marknadsföring, produktutveckling, kontakt med kunder, lean i verksamheten och turistföretagarens utmaningar osv. Att bilda nätverk med andra företagare har också ansetts vara en stark sida med mikrokliniken. När man börjar samtala kan man ofta nå samförstånd med en annan företagare. Berätta om dina utmaningar för oss så bygger vi mikrokliniken så att den motsvarar just dina behov!

Mikroklinikka toukokuu 2014