Nätverk

Efter många års verksamhet kan vi konstatera, att vi har fått många vänner under resans gång. Vi har goda kontakter i många riktningar. Vi har regelbundet kontakt med företagarorganisationer, myndigheter, skattemyndigheten, finansiärer, banker och försäkringsbolag. Studieinrättningarna, TE-byråerna och NTM-centralerna hör till vårt närnätverk. Vi samtalar regelbundet även med andra utvecklingsbolag och samarbetar för att hitta nya goda alternativ åt dig. Allt emellanåt ordnar vi evenemang tillsammans med våra vänner i nätverket så att du kan få så mycket som möjligt ut av det. Och om just det råd eller den tjänst som du behöver inte finns i vårt nätverk så söker vi tills vi hittar en sådan.