SeutuYP - alla företagstjänster från ett nätverk

Concordias företagstjänster samordnar samarbete som offentliga aktörer som erbjuder företagstjänster på vårt område deltar i. Vårt mål är att underlätta företagarnas arbete. När du möter någon av oss kan du lugnt berätta dina behov. Tillsammans funderar vi ut vem som är bäst på att hjälpa dig att arbeta vidare på saken. Med ditt samtycke förenar vi dig med det bästa kunnandet i SeutuYP-nätverket. På det här viset behöver du inte på egen hand slösa tid på att söka de rätta personerna. Aktörerna i SeutuYP nätverket har brett kunnande och vi samarbetar hela tiden till fördel för våra kunder.

Utöver Concordia hör följande organisationer till Jakobstads SeutuYP nätverk: NTM-centralen i Österbotten, TE-byrån i Österbotten, Aktion Österbotten r.f., Österbottens Svenska Lantbrukssällskap r.f., Juthbacka Kulturcentrum, Optima, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur/Yrkesakademin i Österbotten, Vasa Vuxenutbildningscenter, Yrkeshögskolan Novia, Centria yrkeshögskola, teknologiakeskus Ketek Oy, teknologicentrum Merinova Ab, internationaliseringsspecialisten Viexpo och Österbottens handelskammare.