Regionfakta överskådligt

Hur ser Jakobstadsregionen ut i statistiken? Hur ser framtidens infrastruktur ut i regionen? I Concordias informationstjänst hittar du de senaste nyckeltalen om regionen och olika statistiska utredningar och rapporter. Vår avsikt är att synliggöra informationen och förklara tydligare vad talen betyder. Därför visualiserar vi ofta informationen med hjälp av olika kartor och infografik.

Vår informationstjänst är riktad särskilt till tjänstemännen och fullmäktigeledamoter i kommuner men innehållet lämpar sig för alla som vill bekanta sig mera ingående i nyckeltal om Jakobstadsregionen.

Infografik

Interaktiv infografik

Med denna interaktiva infografik får du snabbt reda på de viktigaste nyckeltalen om Jakobstadsregionen med hjälp av figurer och kartor.

Upptäck Jakobstadsregionen genom infografiken.

MBT boende fritid

Boende & befolkning

Här hittar du statistik och visualiseringar om befolkningsutvecklingen, åldersfördelningen, språk som talas samt flyttningsrörelser i regionen.  Läs mer

MBT naringsliv

Näringsliv & arbete

Jakobstadsregionen har Finlands mest mångsidiga industristruktur. Mera information om branschfördelningen, företagen och handeln i regionen hittar du här. Läs mer

MBT service

Service

Här hittar du statistik och visualiseringar om servicens tillgänglighet och kommunala tjänster. Läs mer

MBT trafik

Trafik & infrastruktur

Exaktare uppgifter om pendlingsströmmar, flygfälts- och hamntrafik hittar du här. Läs mer