Regionfakta överskådligt

Hur ser Jakobstadsregionen ut i statistiken? Hur ser framtidens infrastruktur ut i regionen? I Concordias informationstjänst hittar du nyckeltalen om regionen och olika statistiska utredningar och rapporter. Vår avsikt är att synliggöra informationen och förklara tydligare vad talen betyder. Därför visualiserar vi ofta informationen med hjälp av olika kartor och infografik.

Vår informationstjänst är riktad till alla som är intresserade av att veta mer om regionen samt till tjänstemännen och fullmäktigeledamoter i kommuner.

MBT boende fritid

Boende & befolkning

Här hittar du statistik och visualiseringar om befolkningsutvecklingen, åldersfördelningen, språk som talas samt flyttningsrörelser i regionen.  Läs mer

MBT naringsliv

Näringsliv & arbete

Jakobstadsregionen har Finlands mest mångsidiga industristruktur. Mera information om branschfördelningen, företagen och handeln i regionen hittar du här. Läs mer

MBT trafik

Trafik & infrastruktur

Exaktare uppgifter om pendlingsströmmar, flygfälts- och hamntrafik hittar du här. Läs mer