Boende & befolkning

MBT boende fritid

Boende & befolkning

Här hittar du statistik och visualiseringar om regionens befolkningsutveckling, åldersfördelning, språk och flyttningsrörelser.

MapBefolkningskarta

PresentationBefolkningspyramider 2015 - 2040: (uppdaterade 22.3.2017)