Boende & befolkning

MBT boende fritid

Boende & befolkning

Här hittar du statistik och visualiseringar om regionens befolkningsutveckling, åldersfördelning, språk och flyttningsrörelser.

MapBefolkningskarta

PresentationBefolkning - åldersstruktur 2018 :