Trafik & infrastruktur

MBT trafik

Trafik & infrastruktur

Här hittar du statistik om trafik och pendling.

Online MapPendling (uppdaterad 8.9.2015)

MapPendling mellan kommuner (uppdaterad 9.9.2015)

MapPendling mellan tätorter och byar

MapLogistik
MapKollektivtrafikförbindelser
Bar ChartKarleby-Jakobstad flygplats (uppdaterad 4.11.2017)

Bar ChartHamnen (uppdaterad 4.11.2017)

Line ChartTrafikarbete (uppdaterad 4.11.2017)

Pie ChartBilägande och arbetsväg (uppdaterad 8.11.2017)

PresentationLivskvalitet 2040 uppföljning

MapTrafikkarta (Källa: Livskvalitet 2040)
MapRörlighet (Källa: Livskvalitet 2040)
KartaTrafikverket: Trafikmängdskartor (på finska)