Trafik & infrastruktur

MBT trafik

Trafik & infrastruktur

Här hittar du statistik om trafik och pendling.

Online MapPendling (extern tjänst, på finska)

MapPendling mellan kommuner

MapPendling mellan tätorter och byar

MapLogistik
MapKollektivtrafikförbindelser
Bar ChartKarleby-Jakobstad flygplats

Bar ChartHamnen    + Tågtrafik

PresentationLivskvalitet 2040 uppföljning

MapRörlighet (Källa: Livskvalitet 2040)
KartaTrafikmängdskartor (på finska, Väylä)