Attract!-projektets resultat

(24.04.2019 | Concordia)

Arbetskraftsbehovet i regionen klart större än förväntat. Stora behov av produktionspersonal bland företagen. Vårt nya material för Jakobstadsregionen ger oss möjligheter till nya och konkreta insatser för rekryteringen.

Under rekryteringsmässan UusioUra i Helsingfors senaste januari, som är riktad till personer i åldern 45 och uppåt, fick vi en sporrande kommentar om vår region: ”Ei ollenkaan vastenmielinen”

Under hösten 2018 insåg vi att Jakobstadsregionen behöver bättre kunskap om det reella arbetskraftsbehovet. Vilka branscher, vilka företag och vilka volymer gäller? Vilka verktyg och kanaler används för rekrytering och hur fungerar de? Har vi speciella företag och branscher vi måste samarbeta mer med? Hur ser helhetsbilden ut regionalt i förhållande till existerande barometrar som t.ex. handelskammarens Business panel, PK-Yritysbarometri eller Yrkesbarometern. Vi vet att arbetslöshetsgraden ligger som lägst på 2,0% och som högst på 6.9% i regionens kommuner och är alltjämt sjunkande.

Det är dags att presentera resultaten av Attract!-projektet, som finansierats med Österbottens förbunds strukturfondsmedel. Sammantaget signalerar näringslivet och den kommunala sektorn ett behov på ett betydande antal arbetstagare nu och inom två år. Var hittar vi dessa arbetstagare? Finns de ens i regionen? Hur kan vi rekrytera effektivare nationellt och internationellt?
Vi har också kartlagt de olika rekryteringsverktyg som används och vilka vitsord de får. Personliga kontakter visar sig vara viktiga, men kommer knappast att räcka till för kommande års rekryteringsarbete. Vi måste bli betydligt mer långsiktiga och proaktiva i arbetet.

Nu har vi en rätt bra bild av regionens arbetskraftssituation. Det finns ett enkätverktyg vi kan fortsätta använda för att följa upp förändringar och trender. Vi har också nischkunskap om enskilda företags och branschers rekryteringsbehov, vilken vi kan använda för att ge bättre målinriktad service.

Vi har påbörjat insatser för att förbättra arbetskraftsläget i regionen och har kommit en bra bit på väg. Men vi kommer att behöva ännu större insatser de kommande åren, även om en lågkonjunktur skulle knacka på dörren.

Resultaten finns i sin helhet här.

 

Tilläggsinformation: 
Fredrik Sandelin, Regionutvecklare
010 239 7554


Jreg Pseutu OF PL