Kostnadsstöd till företag från Statskontoret

(29.06.2020 | Concordia)

Regeringen har dragit upp riktlinjer för kostnadsstöd till de företag vars omsättning har sjunkit avsevärt pga. coronakrisen och som har utgifter som är svåra att anpassa. Målsättningen med kostnadsstödet är att säkra kontinuitet i företagsverksamheten och upprätthålla den ekonomiska produktionskapaciteten. Det riktas till de företag och branscher som har utsatts för de värsta följderna av coronan. Stödet omfattar även sådana stiftelser och föreningar som utövar affärsverksamhet.

Enligt lagen är kostnadsstödet avsett för de företag som uppfyller följande villkor:

1. Branschen för företaget omfattas av stödet. Se vilka branscher stödet gäller här.
2. Företagets egen omsättning har minskat med över 30 procent visavi referenstidpunkten.
3. Företaget har lönekostnader och fasta utgifter, som är svåra att anpassa. Stödet påverkas av företagets fasta kostnader samt lönekostnader under stödperioden 1.4.-31.5.2020.

Lagen om kostnadsstöd till företag träder i kraft 1.7. och stödet kommer att kunna sökas från 7.7.

Statskontoret informerar att stödet är lätt att söka - man söker elektroniskt utan att behöva bifoga bilagor.
Läs mer om stödansökan här.

Stödet kan sökas via den elektroniska ärendekanalen - klicka här.

Följ Statskontorets nyheter här.

Källa: Statskontoret 26.6