Öppen offertförfrågan

(26.06.2020 | Concordia)

Vill du vara med och förverkliga Concordias verkstäder hösten 2020, ha lite kul och samtidigt bygga fortsättningen av vår regions framgångsrika näringsliv? Släng in en offert på något av höstens teman så kanske vi kan jobba tillsammans?

Concordias verkstäder har redan i många år erbjudit mikroföretagare i Jakobstadsregionen en chans att ta del av de senaste trenderna i näringslivet. Vi har hjälpt företagare att förstå sin ekonomi, att känna sina kunder, att klara av att uppdatera företagets status på sociala medier, att prissätta rätt och att kunna marknadsföra sig med hjälp av bra budskap ackompanjerat av fina bilder och videon, för att bara nämna några teman. Målgruppen för verkstäderna är Jakobstadsregionens mikroföretag. Deltagarna är flerspråkiga och vi föredrar alltid att den som drar verkstäderna kan kommunicera minst på svenska och finska.

Hösten 2020 kommer vi att fortsätta med konceptet och vi har valt ut de teman vi vill jobba med och datum för dem:

9.10.2020 - Hur kan min verksamhet fungera digitalt? (epost, hemsida, näthandel, some-kanaler etc.)
• 23.10.2020 - Hur sköter jag mina kundkontakter via nätet?
• 13.11.2020 - Google analytics – varför skall jag bry mig?
• 27.11.2020 - Prissättning – hur noga är det?

Lite vägkost som vi fått av våra deltagare under åren: Vi tycker om att det sker praktiska saker på en verkstad. Vi gillar inte att sitta och lyssna utan lär oss hellre genom att göra saker. Vi orkar en hel dag om vi får ha en rejäl lunchpaus men kaffe skall vi ha mest hela tiden för vem kan jobba utan kaffe? Vi testar gärna på varandra hur duktiga vi är och vi hjälper gärna kompisen med tips och råd. Vi brukar till och med våga prata med någon främling ibland!

Concordia sköter om marknadsföring, anmälningar och allt annat praktiskt kring verkstäderna, såsom utrymmen och kaffet då! Du står för programinnehållet. Berätta på vilket sätt du skulle genomföra en sådan verkstad så att deltagarna är taggade till tusen när de tillbringat en dag med dig.

Verkstaden kan pågå högst en hel dag (8.30-16.00). Verkstaden ordnas i första hand fysiskt, men du bör vara redo att bli virtuell om samhällsläget så kräver.

Ur din offert skall framgå åtminstone följande information:

  1. Vilket temaområde offerten gäller
  2. Beskrivning av hur dagen skall genomföras, bifoga också ett förslag på dagsprogram
  3. Hur gör du om det blir en verkstad på nätet?
  4. Vilka eventuella förkunskaper behöver deltagarna ha?
  5. Behöver deltagarna ha med egna verktyg (såsom smarttelefon, dator etc)?
  6. Helhetspris för första gången vi ordnar din verkstad inkluderande alla rese- och övriga kostnader
  7. Helhetspris för eventuella ytterligare verkstäder med samma innehåll inkluderande alla rese- och övriga kostnader

För verkstäderna ordnar och bekostar Concordia utrymmen inklusive traktering samt allmänt material såsom anteckningsblock och pennor. Alla aktiviteter skall ordnas i Jakobstadsregionen och vi har preliminärt bokat utrymmen i Jakobstad.

När vi väljer vår samarbetspartner ser vi på:

- Hur inspirerande är det? (engagemang/delaktighet som verkstadens program uppfattas åstadkomma bland deltagarna). Bedöms subjektivt enligt våra egna erfarenheter från egna evenemang och evenemang vi själva deltagit i. Här beaktar vi också hur du planerar för en eventuell verkstad på nätet. (60%)

- Vad kostar det? Helhetspris (30%)

- Erbjuder vi det på minst finska och svenska? Båda språken ger full poäng, endera svenska eller finska ger hälften. (10%)

Observera att ovan nämnda anbudsjämförelse görs separat för varje temaområde. Således bör det klart framgå all behövlig information för varje temaområde du vill ge anbud på.

Tidtabell och tilläggsinformation

Concordia förbehåller sig rätten att dela upp upphandlingen samt rätten att förkasta alla inkomna anbud. Concordia har rätt att förkasta anbud som inte motsvarar anbudsförfrågan, anbud som är bristfälliga samt anbud som saknar erforderliga utredningar. För sent inlämnade anbud beaktas inte. Anbud, vars helhetspris avviker mera än 50 % från medianhelhetspriset, beaktas inte.

Anbuden bör i första hand uppgöras så att de inte innehåller affärshemligheter. Ifall utlämnande av affärshemlighet anses vara väsentligt för att lämna anbud bör affärshemligheterna behandlas i separat bilaga och om detta bör separat omnämnas.

Anbuden inlämnas senast 16.8.2020 till adressen info@concordia.jakobstad.fi samt till kari.myllymaki@concordia.jakobstad.fi . Tilläggsuppgifter fås av Kari på epost eller telefon 010 239 7555.