OptiCareer Day

(17.11.2021 | Concordia)
Torsdagen den 27.1.2022 ordnas OptiCareer Day igen, den här gången fysiskt på Optima och Campus Allegro!


Arbetskraftsbehovet blir bara större i regionen. OptiCareer Day som ordnas i brett samarbete med samtliga utbildningsaktörer i Jakobstadsregionen, vill vara en positiv inspiration och motivationsskapare för våra ungdomar och synliggöra framtida karriärmöjligheter i Jakobstadsregionen. Evenemanget riktar sig till upp emot 1500 elever och studerande på årskurs 8, andra stadiets första årskurs samt studerande på tredje stadiet i Jakobstadsregionen. Ungdomarna får möjlighet att möta företagen, få information om yrkesutbildningsmöjligheterna och motiveras i sina tankar om studier och yrkesval.
 
Optima ordnas företagsmässa, presentationer av alla examensutbildningar som erbjuds i regionen och rundvandring. På Campus Allegro ordnas inspirationsföreläsningar och där presenterar sig även regionens näringsliv och arbetsmarknad.
 
Företag som vill vara med, kan anmäla sig via evenemangets hemsida. Vi har redan ett 20-tal anmälda företag, så intresset verkar stort att möta våra blivande arbetstagare.
På Campus Allegro kan vi också ge ett begränsat antal företag möjlighet att bli intervjuade om sitt framtida behov av arbetskraft på scenen i Schaumansalen. Är du och ditt företag intresserade av att bli intervjuade? Ta kontakt med Fredrik Sandelin 010 239 7554.

30012020 IMG 9926OptiCareer Day 2020
Campus Allegro