På tal om våra vägar

(20.05.2020 | Concordia)

54 miljoner euro. Det är vad som behövs för att få vägarna i Jakobstadsregionen i skick. Det handlar om att förbättra Riksåttan, färdigställa Stamväg 68 och åtgärda problemkorsningar såsom Ytterjeppokorsningen. Men också om att bygga rondeller, omkörningsfiler och mitträcken. Och om att anlägga fler cykelvägar och underfarter.

– Fungerande trafiklösningar är avgörande för vår region. Det handlar om att trygga infrastrukturen och skapa verksamhetsförutsättningar för våra företag, men också om att förbättra säkerheten längs vägarna, säger Concordias vd Jarl Sundqvist.

Concordia har på uppdrag av samarbetsnämnden i Pedersörenejden utarbetat ett presentationsmaterial för sammanlagt 46 vägprojekt som är aktuella i de fem medlemskommunerna – med andra ord en prioritetslista. Ett av de viktigaste projekten är korsningarna i närheten av Mirka.

Operations Director på Mirka, Joachim Rännar säger att korsningen mellan Riksåttan och Riksväg 19 i Ytterjeppo är problematisk:
– Att hålla vägarna är i skick är livsviktigt för oss. Det handlar om leveranser och att säkra produktionen, men också om trafiksäkerheten för våra anställda.

Dödsolyckor har inträffat i korsningen.
– De farliga situationerna uppstår när du kommer från Jeppohållet och ska svänga söderut ut på Riksåttan. Då måste du ha koll åt båda hållen samtidigt, plus på de bilar som eventuellt ställer sig i den andra körfilen och ska svänga in.

Problemen i Ytterjeppokorsningen och på de övriga vägavsnitten har konkretiserats i en digital presentation med video, bilder, text och väginformation – ett lättillgängligt och överskådligt material som kan användas i kontakter med vägmyndigheter och beslutsfattare. Varje kommun har ett huvudprojekt som illustreras med en video. Joachim Rännar figurerar i Nykarlebyvideon, och för Pedersöres del får vi följa med transportören Staffan Molander som visar hur länge han kan tvingas sitta och vänta i Edsevökorsningen innan han kan svänga upp på Stamväg 68. Väntetid som kostar både tid och pengar för transportbolagen.

– Materialet visar att de här 46 projekten verkligen behövs. Ett annat bra exempel är cykelvägen längs Flygfältsvägen i Kronoby. Visserligen ett relativt litet projekt, men något som invånarna kämpat för i över tjugo år, säger Jarl Sundqvist.

Presentationsmaterialet finns på www.jakobstadsregionen.fi/infraprojekt. Det finns också i form av en tryckt broschyr med samma budskap: Vägarna behöver åtgärdas nu – innan det är för sent.

Fakta – De viktigaste vägprojekten i våra kommuner

Jakobstad: Färdigställandet av Stamväg 68. Kostnad: 3,3 miljoner euro.
Pedersöre: Fjärde rampen i Edsevökorsningen. Kostnad: 8,2 miljoner euro.
Nykarleby: Området kring Ytterjeppokorsningen och Mirka. Kostnad: 8 miljoner euro.
Kronoby: Gång- och cykelväg längs Flygfältsvägen. Kostnad: 950 000 euro.
Larsmo: Rondell och underfart för lätt trafik i Furuholmskorsningen. Kostnad: 1,5 miljoner euro.

RiksattanFoto: Sonja Finholm

PRESSMEDDELANDE 20.5