Pressmeddelande 12.4

(12.04.2021 | Concordia)
Centria yrkeshögskola, Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia samt Staden Jakobstad, Kronoby Kommun, Larsmo Kommun, Nykarleby stad och Pedersöre Kommun har avtalat med Centria yrkeshögskola om en fortsättning på kodarutbildningen i Campus Allegro, Jakobstad. Näringslivet i Jakobstadsregionen deltar också i finansieringen av utbildningslinjen.
Utbildningen, som anordnades för första gången 2020, samlade vintern 2019 sammanlagt nästan 80 sökande från hela Finland. Till utbildningen valdes 25 studenter varav 13 studenter tog examen i december 2020. Utbildningen får nu fortsättning som en samfinansiering. Därmed har man möjlighet att i Jakobstadsregionen ta del av 60 studiepoäng universitetsstudier inom informationsteknik. Det nya avtalet strävar också till att få fortbildningen fortlöpande årligen.

”Att IT-kodarutbildningen får fortsättning är ett bra exempel på samarbete mellan Centria och regionens näringsliv och möjliggör ett regionalt svar på arbetskraftsbristen inom branschen i Jakobstadsregionen", säger Kari Ristimäki, rektor och VD för Centria yrkeshögskola”.

Concordias VD Jarl Sundqvist är nöjd med det undertecknade avtalet: ”Fortsättningen av IT-utbildningen gör det möjligt att stöda regionens mångsidiga näringsliv inom digitaliseringen. Vi kan tillgodose företagens kompetensbehov utan att de potentiella studerande i regionen behöver flytta till andra delar av Finland för att studera informationsteknik”

Enligt lektor Heikki Ahonen från Centria, som fungerar som huvudutbildare, får de studerande goda förutsättningar för vidareutbildning. ”Inom IT-branschen behövs personer från olika utbildningsnivåer. En studerande som tar examen efter ett års studier kan fungera som nybörjarkodare. Vill man utvecklas till IT-expert krävs mera studier vilka finns tillgängliga via t.ex. Centrias examensorienterade utbildning.”

Till den nya utbildningen som inleds 30.8.2021 finns 25 studieplatser. Studierna genomförs främst som närstudier vid Campus Allegro i Jakobstad. Ansökningstid: 12.4.2021-2.5.2021.