ProJreg - Projektnätverket i Jakobstadsregionen

(14.09.2020 | Concordia)

Under våren har vi aktiverat oss på projektfronten i regionen. Vi har samlat ihop ett nätverk med över 20 olika organisationer som på olika sätt söker om projektmedel, framförallt från strukturfonderna.

Vi vet att antalet pågående projekt lätt kan räknas till över 50 st och enbart de 22 projekt Concordia är inblandad i, genererar över 4 miljoner euro i utvecklingsstöd utifrån mindre än 10% kommunal finansiering. Med den volymen är det inte alltid så lätt att koordinera och hålla reda på vad som görs och har gjorts. Det vill ProJReg – Projektnätverket i Jakobstadsregionen råda bot på.

Nu har projektnätverket haft sina två första träffar där vi diskuterat hur man kan effektivera ansökningar, stöda upp varandra mellan organisationerna och mer fokuserat satsa på olika fokusområden i olika organisationer. Målet är också att höja den regionala kompetensen kring olika finansieringsmöjligheter, för vi vet att det finns otaliga vi inte använder i dag. Alla vill vi bidra till att hämta så mycket utvecklingsfinansiering som möjligt till Jakobstadsregionen.

Nästa träff med ProJReg är planerad till mitten på november. Känner du att detta nätverk skulle passa dig? Kontakta regionutvecklare Fredrik Sandelin (fredrik.sandelin@concordia.jakobstad.fi, tel. 010 239 7554)

Natverkstraff

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildtext: Nätverksträff vid Roselund 26.8.2020