Regionmarknadsföring

(22.01.2020 | Concordia)

Jakobstadsregionens livskraft är en mångbottnad historia. Vi har en stark entreprenörsanda, många framgångsrika exportföretag vars kunder kräver endast den bästa kvalitén. Sysselsättningsläget är bland de bästa i landet och närheten till havet och naturen skapar goda förutsättningar för ett gott liv. Att bo och leva här är förmånligt och tack vare de korta avstånden, finns det tid att ägna sig åt fritidssysselsättningar inom det digra kultur- och idrottsutbudet som regionen erbjuder.

Vi berättar gärna om regionens livskraft åt andra, för vi vill ju attrahera fler invånare hit. Arbetsgivare från många olika sektorer behöver fler arbetstagare och kompetens på bred front. Vi kan inte locka arbetstagare ensamma utan vi gör det i samarbete med regionens olika aktörer. Tillsammans med företag, utbildningsanordnare och andra samarbetsparter för vi budet vidare om regionens behov.

Även varje regioninvånare kan bidra, genom att berätta åt sina vänner, släktingar och bekanta om de karriärmöjligheter som finns i regionen. Vi är ju som känt föreningsmänniskor i regionen, så låt oss kalla detta för regionens gemensamma talko. Vi kan erbjuda verktyg och diskutera med potentiella inflyttare/etablerare men vi agerar också – därför deltar vi i olika rekryteringsevenemang i hela Finland och Europa. Få är de personer, även i Finland, som vet var Jakobstadsregionen ligger och ännu mer sällan är dessa personer medvetna om de möjligheter vår region har att erbjuda.

Om du är intresserad av att delta i detta talko, behöver broschyrer eller annat material, har idéer eller bara vill diskutera dessa saker, ta kontakt! Gå gärna in på www.jakobstadsregionen.fi så får du en inblick i vad allt den gula bollen och #thehomeofquality innefattar.

Heidi Matinlassi, Talent Scout
heidi.matinlassi@concordia.jakobstad.fi, 010 239 7557

TalentScout logga

 

DSC 6333