Talent Scout

(11.09.2019 | Concordia)

Vi fortsätter arbetet med att locka arbetstagare till regionen de kommande två åren. NTM-centralen i Österbotten har beviljat oss finansiering för projektet Talent Scout vars målsättning är att öka regionens kompetensbas, tillgång till kompetent arbetskraft, göra det smidigt och attraktivt för in- och återflyttare att fatta beslut om etablering samt stärka de regionala, riksomfattande och internationella nätverken. Förutom attraherandet av arbetskraft kommer projektet även att fokusera på att öka ungdomars medvetenhet om framtidens karriärmöjligheter i regionens företag. Detta projekt genomförs i samarbete med Kristinestad. Heidi Matinlassi har utsetts till projektledare och hon börjar jobba med Talent Scout fr.o.m 1.10.2019.

En årsklocka har uppgjorts för kommande höst och vinter över alla de rekryteringsevenemang som Concordia ordnar eller kommer att delta i för att representera regionen tillsammans med regionens företag. Är ni intresserade av att komma med på något av dessa evenemang? Ta i så fall kontakt med Heidi (se nedan)

Om du har idéer, frågor eller möjligheter till samarbete kring hur tillgodose arbetskraftsbehovet på både kort och lång sikt, ta kontakt med Heidi heidi.matinlassi@concordia.jakobstad.fi eller 010 239 7557.

 

DuVi 180827 2 0149 Heidi2