Tillgängliga coronastöd för företag

(26.08.2020 | Concordia)

NB: Coronastöden gäller fasta kostnader

Kom ihåg att ansökningstiden för kostnadsstöd går ut 31.8.2020. Läs mera om stödet på Statskontorets hemsida.

Ensamföretagarstödet finns att sökas t.o.m 30.9.2020 för perioden 16.3-31.8.2020. Information om stödet och ansökningsblankett hittar du på våra sidor.

Temporära understöd för företag på landsbygden, primärproducenter och fiskeriföretag går att sökas från NTM-centralen. Mera info hittar ni här.

Coronastöd för förplägningsföretag. Sista ansökningsdag för gottgörelse för verksamhetsbegränsning är 31.8. Medan sista ansökningsdag för återställningsstöd är 31.10.2020. Läs mera här.

Har ni frågor om hur man ansöker eller funderar ni på finansiering eller utveckling av ert företag, ta kontakt!

Våra företagsrådgivare Kari Myllymäki (kari.myllymaki@concordia.jakobstad.fi), tel. 010 239 7555 och Sanna Kankaanpää, sanna.kankaanpaa@concordia.jakobstad.fi, tel. 010 239 7551, står till förfogande med kostnadsfri rådgivning.