Traficom beslutat om flygtrafiken till regionflygplatserna - Estniska NyxAir inleder trafikeringen f

(26.03.2021 | Concordia)

Transport- och kommunikationsverket Traficom har beslutit om flygtrafiken till fem regionflygplatser. För Karleby-Jakobstads flygfälts del blir det Estniska NyxAir som inleder trafikeringen till Helsingfors.

- Det är positivt att det finns en lösning för trafiken. Regionerna har varit aktivt med och arbetat fram en ändamålsenlig start för trafiken. Vi har också förmedlat näringslivets åsikt från Jakobstadsregionen, säger VD Jarl Sundqvist på Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia Ab.

De plantyper som det Estniska bolaget NyxAir OÜ opererar med är bekanta för regionens resenärer. Bolaget har i sin flotta SAAB 2000, Saab 340 och ATR 42. Det är plantyper som lämpar sig väl för behovet kring Karleby-Jakobstads flygfält.

- Det rådande pandemiläget gör det svårt att resa men så fort läget lättar kommer näringslivet att behöva goda förbindelser. Ett gott samarbete mellan Jakobstadsregionen och NyxAir kommer att säkerställa att trafikstarten blir lyckad.

Läs mera på Traficoms hemsida.

 

Meddelande 26.3.2021